Brzy

Typy buněk


Různé typy buněk lze rozdělit do dvou kategorií podle jejich základní organizace.

  • Prokaryotické buňky - nemá membránu obklopující jádro, takže jaderný obsah zůstává smíchán s ostatními buněčnými složkami. Jedinými v této skupině jsou bakterie, cyanofyty a mykobakterie.
  • Eukaryotické buňky - V jádru eukaryotické buňky je uložen genetický materiál a kolem jádra je membrána, která jej odděluje od cytoplazmy.

V cytoplazmě těchto buněk lze nalézt několik membránových struktur.

Výkresy ilustrující rozdíl mezi prokaryotickou (výše) a eukaryotickou (níže) buňkou.

Vlevo jsme reprezentovali rostlinnou eukaryotickou buňku a napravo živočišnou eukaryotickou buňku.

Chcete se dozvědět více o eukaryotických a prokaryotických buňkách?