Informace

Živočišná buňka


Slovo buňka byla poprvé použita v 1665 Angličan Robert Hooke (1635-1703). Velmi jednoduchým mikroskopem pozoroval kousky korku a uvědomil si, že je tvořen prázdnými prostory, které nazýval buňkami.

Živočišná buňka Je to buňka, která se vyskytuje u zvířat a která se odlišuje od rostlinné buňky nepřítomností buněčné stěny a plastos. Má bičíky, což není běžné v rostlinných buňkách.

 • Živočišná buňka (bez chloroplastů a bez buněčné stěny; několik malých vakuol)


Metabolismus - orgány

 1. Nucleolus: uchovává genetický náboj
 2. Buněčné jádro: DNA chromozomy
 3. Ribosomy: syntéza proteinů
 4. Puchýře
 5. Ergastoplasma nebo drsné endoplazmatické retikulum (RER): transport proteinu (k němu jsou připojeny ribozomy)
 6. Golgi Complex: Uchovává a uvolňuje proteiny
 7. Mikrotubuly
 8. Hladké endoplazmatické retikulum: produkce lipidů
 9. Mitochondrie: Dýchání
 10. Vacuole: Existují v živočišné buňce, ale jsou mnohem větší v rostlinné buňce a slouží jako energetická rezerva.
 11. Cytoplazma
 12. Lysozomy: Trávení
 13. Centrioles: buněčná divize
Porovnejte s rostlinnou buňkou.