Komentáře

Počasí


Počasí pochází z počasí, což znamená „špatné počasí“. V tomto procesu také působí změny teploty.

Známé také jako zvětrávání, zvětralý je soubor mechanických, chemických a biologických procesů, které způsobují rozklad a rozklad hornin.

Rozložená skála se promění v materiál zvaný plášť nebo regolit.

V případě mechanického (nebo fyzického) rozpadu se horniny mohou rozbít, aniž by se změnilo jejich složení. V pouštích, teplotní změny nakonec rozbijí skály, stejně jako v chladných zónách, kde voda prosakuje do trhlin ve skále.