Informace

Spalování


A spalování výrazně snižuje odpad a ničí organismy způsobující onemocnění. Jedná se o nákladný proces, protože k zabránění znečištění ovzduší je nutné instalovat filtry a speciální zařízení k filtrování kouře vznikajícího při spalování, což také znečišťuje.

Odpad by měl být spálen ve speciálních zařízeních a zařízeních. Po spálení lze zbývající materiál poslat na skládku.

Kompost

A kompost Jedná se o přeměnu organického odpadu z odpadu na kompost, v tomto případě na kompost. Toto hnojivo je výsledkem působení lidí. rozkladače (bakterie a houby) o organických látkách v koši.

Recyklace

Recyklace je dobrá volba, protože mnoho složek našeho každodenního odpadu lze znovu použít.

V několika brazilských městech existuje selektivní kolekce a recyklace odpadu, což přispělo ke snížení odpadu, jakož i ochraně půdy před nerecyklovatelnými materiály podle přírody.

Zde se dozvíte více o recyklaci