Brzy

Horniny, minerály a půda


Zemská kůra má několik vrstev složených ze tří typů hornin, které jsou tvořeny směsí různých materiálů. Tyto skály mohou být magmatický, také nazývané vyvřelé, sedimentární nebo metamorfní.

Magmatické nebo vyvřelé horniny

Magmatické nebo vyvřelé horniny (ohnivý pochází z latiny a znamená „oheň“), které pocházejí z nitra Země, kde jsou roztaveny při velmi vysokých teplotách. Při erupcích sopky jsou tyto kameny hozeny z vnitřku země na povrch. Poté se rychle ochladí a ztuhnou. Jindy jsou blízko povrchu, kde se pomalu ochladzují a také tuhnou.

  • čedič Je to temná skála široce používaná pro chodníky, ulice a silnice a pochází z rychlého ochlazení magmatu.


V Rio Grande do Sul najdeme útesy Torres tvořené čedičem.


Tmavé pruhy slavných Copacabana chodníků v Rio de Janeiro jsou tvořeny čedičem.

  • A pemza, vytvořené po rychlém ochlazení v kontaktu s vodou, vytvářející skálu plnou pórů nebo děr v důsledku odtoku plynů. Vypadá to jako „tvrzená pěna“.


Pemza se používá k leštění předmětů a zjemnění pokožky.