Články

Půda je skvělý filtr


K získání zdravých rostlin a produktivní zahrady musí půda obsahovat vodu.

Kapacita zadržování vody závisí na typu půdy. Voda, jako rozpouštědlo, rozpouští soli v půdě, takže je rostliny mohou absorbovat.

Ne všechna dešťová voda proudí přímo do potoků, potoků a řek. Když prší, část vody prosakuje do půdy, dokud nenajde nepropustnou vrstvu a namočí půdu. Například 1 kubický metr (1 m3) namočeného písku může obsahovat až 400 litrů vody.

Vzduch také zabírá póry mezi zrny Země. Kořeny rostlin a půdní zvířata potřebují vzduch k dýchání.


Schéma znázorňující vrstvy půdy a podloží v řezu

Když je půda namočena, voda zaujímá místo dříve obsazené vzduchem, což brání výkonu kořenů a životu zvířat v půdě.

Pokud je půda příliš zhutněná, nebude snadno filtrovat vodu. Například, velké záplavy nastanou po silném dešti. Urbanizace, díky dláždění ulic a silnic, směrování řek a odlesňování velkých ploch znesnadňují odvodnění dešťové vody.