V detailu

Galaxie


Galaxie je termín, který vychází ze slova gala, což v řečtině znamená „mléko“. Zpočátku to bylo jméno naší galaxie, Mléčná dráhaa poté zobecněné jako označení všech ostatních.

Galaxie jsou složeny z plynové mraky a prach, velké množství hvězd, planet, komet a asteroidů a různých nebeských těles spojených s působením gravitační síly.

Za hvězdné noci můžeme vidět bělavý pruh, který se protíná oblohou. Tato „skupina“ hvězd je jen částí galaxie, kde se nachází planeta Země. Antici to nazvali Mléčná dráha, jehož latinský význam je „mléčná stezka“.

Mléčná dráha patří do shluku, tj. Shluku několika galaxií. Vesmír obsahuje více než 200 miliard galaxií různé velikosti a tvaru. Existují galaxie eliptické formy, jiné spirály a mnoho nepravidelných galaxií, to znamená, že nemá specifický tvar.


Zastoupení galaxie Andromeda


Zobrazení profilu reprezentace Mléčné dráhy (výše) a pohled shora (níže)