Informace

Vesmír


Co je vesmír?

V noci bez měsíce, na místech slabě osvětlených domy, ulicemi a budovami, můžeme na obloze spatřit mnoho malých jasných míst: jsou to hvězdy.

Když se díváme na oblohu pomocí našich očí, můžeme vidět malou část toho, čemu říkáme vesmír. Již pozorováním oblohy pomocí dalekohledu je vidět, že počet nebeských těles je mnohem větší a můžete také vidět podrobnosti o tvarech a barvách hvězd.

Atmosféra Země však omezuje provoz pozemských dalekohledů, takže vesmírné dalekohledy, jako je Hubbleův dalekohled, se používají pro nejnáročnější astronomický výzkum. Kromě těchto nástrojů pro studium vesmíru mají vědci počítačové vybavení pro výpočty, zpracování dat a obrázky přijaté z dalekohledů, simulací atd.

Tyto zdroje umožnily odpovědět na otázku - co tvoří vesmír?

Vesmír je tvořen shluky galaxií s mlhovinami, hvězdami, kometami, planetami a jejich satelity, a všechno v nich - v případě planety Země, například rostliny, zvířata, skály, voda, vzduch atd. Porovnejte dvě fotografie.


Pozorování oblohy pomocí dalekohledu


Pozorování oblohy pouhým okem

Ale odkud vesmír přišel? A hvězdy? A země?