Brzy

Brazilské biomy


Jinými slovy, biom je tvořen všemi živými bytostmi v daném regionu, jehož vegetace má hodně podobnost a kontinuitu, s víceméně jednotným podnebím a společnou historií v jeho tvorbě.

Proto je také velmi podobná jejich biologická rozmanitost. Brazílie má obrovské územní rozložení a představuje velmi rozmanité podnebí a půdy. Díky těmto vlastnostem je patrná různorodost biomů, definovaná hlavně podle typu vegetačního pokryvu.

Brazilské kontinentální biomy

Přibližná oblast (km²)

Oblast / celkem Brazílie

AMAZON Biome

4.196.943

49,29%

CERRADO Biome

2.036.448

23,92%

ATLANTICKÝ LES Biom

1.110.182

13,04%

CAATINGA Biome

844.453

9,92%

PAMPA Biome

176.496

2,07%

PANTANAL Biome

150.355

1,76%

Celková plocha Brazílie

8.514.877

100%

Zdroj: //www.ibge.com.br/home/presidencia