Brzy

Amazon


„Plíce světa“, „Planetární voda“, „Zelené peklo“ jsou některá ze světových hesel o Amazonu. Vždy se to projevuje kdekoli v globalizované vesnici.

Zajímá to každého. Jedna z posledních oblastí planety, která stále svádí záhadou primitivní povahy, dnes naprosto ohrožena její devastací.

Amazon zachraňuje největší biologickou rozmanitost na planetě - megadiverse region - a vypouští 20% veškeré čerstvé vody z povrchu Země. Začalo to před 12 miliony let, když Andové vstali a zavřeli Tichý oceán. Vytvořil fantastický Pantanal, téměř sladkovodní moře, pokryté pouze vodami. Poté, s tolika usazeninami, se zemská kůra znovu rozplynula a postupně vytvořila to, co je dnes Amazonkou.

Amazonka zabírá 4 196 943 km², což je asi 49,29% brazilského území. Zabírá všech pět federačních jednotek (Acre, Amapá, Amazonas, Pará a Roraima), většinu z Rondônia (98,8%), více než polovinu Mato Grosso (54%) a část Maranhão (34%). ) a tocantiny (9%). Odlesněná oblast Amazonky již dosahuje 16,3% celkové hodnoty.

V současnosti žije v amazonském biomu přibližně 17 milionů Brazilců a přibližně 70% v městském prostředí.