Komentáře

Atlantský les


Kdysi to byl velký brazilský pobřežní les. To šlo z Rio Grande do Norte do Rio Grande do Sul a na některých místech vstoupilo na kontinent, jako je Paraná, kde zabíralo 98% území Paranaense.

Byl to také nejbohatší brazilský biom v biologické rozmanitosti. Stále se jedná o km². Dnes je z našich biomů nejničenější. Asi 7% jeho vegetace zůstane. Jsou to izolovaná místa, často bez vzájemné komunikace. Někteří mluví jen 5%.

Atlantický les je nejvýraznějším příkladem dravého modelu rozvoje této země. To bylo podél něj, že brazilské dřevo bylo vyhozeno a poté byly nainstalovány plantáže cukrové třtiny, tolik dalších monokultur, kromě průmyslového komplexu. Ti, kteří žijí, kde byl tento biom, kdysi často neznají jeho stopy, jeho devastaci.

Atlantic Forest Biome zabírá 1110 182 km², neboli 13,04% území státu. Pokrývá zcela tři státy - Espírito Santo, Rio de Janeiro a Santa Catarina - a 98% Paraná, jakož i části dalších 11 federačních jednotek.

V oblasti tohoto biomu žije přibližně 70% brazilské populace, téměř 120 milionů lidí. Jak nejisté může být, tato populace závisí na pitné vodě a má stále mírné podnebí.