V detailu

Harmonické intraspecifické vztahy


Vztahy, které se vyskytují u jedinců stejného druhu, bez jakéhokoli znevýhodnění nebo výhod pro jakýkoli z uvažovaných druhů. Zahrnují kolonie a společnosti.

Seskupení jednotlivců stejného druhu, kteří odhalují hlubokou vzájemnou závislost a jsou vzájemně propojeni, což jim znemožňuje život, když jsou izolováni od souboru, a mohou nebo nemusí dělit práci.

barnacles, korály a houby vždy žijí v koloniích. Existují kolonie s dělbou práce. To je to, co můžeme pozorovat u kolonií kolonií medúzy (karavely) a kolonie globátora Volvo (protist): existují jedinci se specializací na reprodukci a jiní se specializují na přemísťování kolonie (která je sférická) ve vodě.

Společnosti

Společnosti jsou seskupení jedinců stejného druhu, kteří mají plnou izolovanou životní kapacitu, ale raději žijí kolektivně. Jednotlivci ve společnosti mají fyzickou nezávislost na sobě. Může však existovat určitý stupeň rozlišování forem mezi nimi a dělby práce, jako u mravenců, včel a termitů nebo termitů.

U různých sociálních hmyzů se komunikace mezi různými jedinci provádí prostřednictvím feromonů - chemických látek, které slouží ke komunikaci. Feromony se používají při vymezení území, sexuální přitažlivosti, přenosu poplachu, lokalizaci potravin a sociální organizaci.