Komentáře

Nájem


Je to sdružení, ve kterém pouze jeden druh (nájemce) těží tím, že hledá útočiště nebo podporu v těle jiného druhu (hostitele), aniž by mu ublížil.

Je to sdružení podobné komensalismu, které nezahrnuje jídlo. Příklady:

  • Garfish a Holoturia - Gar má tenké a podlouhlé tělo a chrání před působením dravců, kteří se ukrývají uvnitř holoturií (mořských okurek), aniž by jim ublížili.
  • Epifytismus - Epifyty (epi, top) jsou rostliny, které rostou na větších kmenech, aniž by je parazitovaly. Epifyty jsou orchideje a bromeliady, které žijí na stromech a získávají větší množství slunečního světla.