V detailu

Ekosystém


Sada tvořená a biotická komunita a abiotické faktory interagovat, což vede k výměně hmoty mezi živými a neživými částmi.

Z funkčního hlediska je to základní jednotka ekologie, včetně biotických komunit a abiotického prostředí, které se vzájemně ovlivňují, aby se dosáhlo rovnováhy.

Rozměr

Velikost ekosystému je velmi variabilní. Ekosystém je jehličnatý les a hnijící kmen stromu, ve kterém přežívá několik populací malých bytostí. Stejně jako je možné spojit všechny existující ekosystémy do mnohem většího, což je ekosféra, je také možné v každém z nich vymezit menší ekosystémy, které občas zabírají tak malé oblasti, že se nazývají mikroekosystémy.

Podle jejich zeměpisné polohy lze hlavní ekosystémy rozdělit na: pozemské nebo vodní. V obou případech existují čtyři základní složky:

Abiotické faktory - neživé složky životního prostředí;

Biotické faktory - vytvořené živými organismy. Lze je rozdělit do:

  • Producenti - autotrofní bytosti, ve většině případů zelené rostliny, schopné vyrobit si vlastní jídlo z jednoduchých anorganických látek;
  • Spotřeba - heterotrofní organismy, téměř vždy zvířata, která živí jiné bytosti nebo částice organické hmoty;
  • Rozkladače - heterotrofní bytosti, většinou bakterie a houby, které rozkládají složité látky organismů a uvolňují jednoduché látky, které mohou producenti asimilovat do životního prostředí.