V detailu

Slavismus nebo symfonie


Je to sdružení, ve kterém jeden druh těží z činností jiného druhu. Lineu popisoval toto spojení s nějakou milostí, říkat: Aphis formicarum vacca (mšice rodu Aphis je “kráva” mravenců).

Na jedné straně má otroctví nepřátelské vlastnosti, protože mšice jsou drženi v zajetí uvnitř mravence.

Lze však uvažovat o harmonickém vztahu, protože mšice mají také prospěch ze snadného nalezení potravy a dokonce z dobrého zacházení s mravenci (doprava, ochrana atd.). Tato asociace je mnoha autory považována za harmonickou a zvláštní případ protokooperace, protože unie není povinná k přežití.