Články

Mezidruhová soutěž


Škodlivé mezidruhové vztahy mezi různými druhy ve stejné komunitě mají stejné nebo velmi podobné ekologické výklenky, což vyvolává mechanismus sporů pro stejný zdroj životního prostředí, pokud to pro obě populace nestačí.

Tento mechanismus může určit řízení hustoty dvou populací, které interagují, vyhynutí jedné z nich nebo dokonce specializace ekologické mezery.

Vztah, ve kterém jeden druh blokuje růst nebo reprodukci jiného zvaného druhu amensal, uvolňováním toxických látek. Příklady:

  • Houby Penicillium notatum eliminovat penicilin, antibiotikum, které zabraňuje množení bakterií.

  • Gonyaulax dinoflagelátuje vylučované látky odpovědné za jev "červený příliv", může určit smrt mořské fauny.
  • Sekrece a eliminace toxických látek kořeny některých rostlin brání růstu jiných druhů v místě.