Informace

Uhlíkový cyklus


Rostliny provádějí fotosyntézu odstraněním uhlíku z CO2 prostředí pro formátování organické hmoty.

Ten je oxidován buněčným dýchacím procesem, což vede k uvolňování CO2 do okolního prostředí. A rozklad a spalování fosilních palivs (uhlí a ropa) také uvolňuje CO2 v prostředí.

Kromě toho zvýšení obsahu CO2 atmosférický způsobuje zhoršení "skleníkový efekt"což může vést k rozmrazení ledovců a polárních ledových čepic s následným vzestupem hladiny moře a záplavami pobřežních měst."