Brzy

Kyselý déšť


Spalováním fosilních paliv do elektráren, továren a vozidel se síra uvolňuje do vzduchu.

Tato síra stoupá do atmosféry ve formě plynu nazývaného „oxid siřičitý“, hlavní znečišťující látka ovzduší. Když se oxid siřičitý spojí s atmosférickou vlhkostí, vytvoří kyselinu sírovou, jednu z hlavních složek kyselého deště.

oxid siřičitý Vyrábí se také v močálech a sopkách, ale v množství, které může prostředí přizpůsobit. V současné době existuje obrovské množství zdrojů znečišťujících látek, díky nimž jsou deště kyselejší, což ztěžuje životnímu prostředí jejich účinky.

Déšť způsobuje poškození listů rostlin ohrožujících zemědělskou produkci. Ztrácí se v blízkosti velkých průmyslových koncentrací, zasáhne lesy, ryby a eroduje kamenné a betonové budovy, včetně rychlejších korozivzdorných kovů, jako jsou mosty a ocelové budovy.