Komentáře

Biologie


Tato část je věnována výuce biologie (obsah střední školy). Kliknutím na požadovaný název předmětu zobrazíte jeho obsah.

Úvod do živých věcí
Klasifikace živých bytostí
Linnaeus a Binomiální systém
Populární jména
Phylogeny
Kladkopisy
Obecné vlastnosti
Prokaryotické, eukaryotické a neúplné buňky
Živočišná buňka
Plant Cell
Viry
Viry žijící nebo ne?
Virová lidská onemocnění
Bakteriofágy
Monera Kingdom (Bakterie / Archaea)
Bakteriální metabolismus
Rozmnožování bakterií
Cyanobacteria
Archeobakterie
Protist Kingdom
Klasifikace
Rhizopods nebo Scorniceous
Bičíkovci
Sporozoa nebo Apicomplexes
Ciliates
Mořské řasy
Houby království
Význam hub
Rozmnožování hub
Klasifikace hub
Lišejníky
Animalia Kingdom - Invertebrates
Vlastnosti
Embryonální letáky
Celoma
Bezobratlí
Porifers
Cnidarian
Flatworms
Schistosomiáza
Teniasis
Nematelminto
Oxyuriasis
Filarióza
Ascariasis
Věžovka: nažloutlá
Mušle
Annelids
Artropods
Hmyz
Korýši
Arachnidy
Myriapodové
Echinoderms
Animalia Kingdom - Chordates
Urochordata Subphile
Subphylus Cephalochordata
Subphylum obratlovců
Acháty nebo cyklostomy
Chrupavková ryba
Kostní ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Savci
Plantae království
Bryophytes
Pteridofyty
Gymnospermy
Angiospermy
Fyziologie zvířat
Trávení
Porovnání trávení
Vitaminy a minerální soli
Problémy s trávením
Cirkulace
Smyslové orgány
Osmoregulace a vylučování
Endokrinní systém
Dýchání
Nervový systém
Povlak na tělo
Kosterní systém
Svalová soustava
Histologie
Tkáňová tvorba
Tkáňové typy
Epitelová tkáň
Povlak epithelia
Histologie kůže
Kožní senzory
Přílohy na kůži
Obnova epitelových buněk
Buněčné klouby
Žlázová epiteliální tkáň
Pojivová tkáň
Uvolněná pojivová tkáň
Typy vláken
Hustá pojivová tkáň
Tuková pojivová tkáň
Pojivová tkáň chrupavky
Krevní pojivová tkáň
Kostní pojivová tkáň
Svalové tkáně
Kostní svalová tkáň
Svalová tkáň srdeční
Hladká nebo nezúžená svalová tkáň
Nervová tkáň
Genetika
Mendel, iniciátor genetiky
Mendelova 1. zákon: Segregační zákon o faktorech
Fenotyp a genotyp
Zkušební křížení
Sestavování heredogramu
Neúplná dominance nebo společná dominance
Smrtelné alely: Geny, které zabíjejí
Jak se geny projevují
Pravděpodobnost aplikovaná na genetiku
Více alel při určování postav
Systém krevních skupin ABO
Dědičnost systému Rh
Dědičnost a sex
Dědičnost genů lokalizovaných na chromozomu X
Barevná slepota
Hemofilie
Mendelova druhý zákon
Vztah meiózy a Mendelova 2. zákona
Vazba
Cis a trans uspořádání spojených genů
Interakce nealelických genů
Epistáza
Doplňkové genové působení
Kvantitativní dědičnost
Pleiotropy
Chromozomální aberace
Sexuální chromosomové aneuploidie
Autozomální aneuploidie
Strukturální chromozomální aberace
Prenatální diagnostika
Vrozené chyby metabolismu a genetiky
Biotechnologie