V detailu

Glykolýza


Jak jsme viděli, glykolýza spočívá v přeměně jedné molekuly glukózy v několika krocích na dvě molekuly kyseliny pyruvové.

V tomto procesu se uvolňují čtyři vodíky, které se kombinují dva po dvou, s molekulami buněčné látky, která je může přijmout: NAD (nikotinamid adenin dinukleotid).

Po přijetí vodíku se každá molekula NAD stává NADH2. Během procesu se uvolní dostatečná energie pro syntézu 2 ATP.