Informace

Věda (strana 3)


Chemie
Atomová struktura hmoty
Atomové modely
Interiér Atomu
Elektrické náboje a hmotnosti
Jádro atomu
Reprezentace atomů
Atomová podobnost
Hladiny elektrosféry a energie
Ionty
Periodická tabulka
Aktuální periodická tabulka
Období a rodiny
Kovy, nekovy a semimetaly
Ušlechtilé plyny
Chemické dluhopisy
Iontová vazba
Kovalentní vazba
Kovové spojení
Hmota a její vlastnosti
Obecné vlastnosti hmoty
Specifické vlastnosti látky
Fyzikální stavy hmoty
Chemické látky
Jednoduché a složené látky
Čisté látky a směsi
Roztok a rozpustnost
Separace směsí
Slitiny kovů
Chemické funkce
Kyselinová funkce
Základní funkce (nebo hydroxid)
Indikátory kyselé báze a pH
Sůl funkce
Oxidová funkce
Chemická reakce
Činidlo a produkty
Zákon o hromadné ochraně
Zákon o stálých proporcích
Chemické rovnice
Klasifikace chemické reakce
Energie chemických reakcí
Rychlost chemických reakcí

Nenašli jste hledaný obsah? Klikněte sem a odešlete svůj návrh.