V detailu

Endocytóza (pokračování)


Pinocytóza

V tomto případě jsou vezikuly malé a buňka jí rozpustné molekuly, které by jinak měly potíže proniknout membránou.

Pinocytový mechanismus zahrnuje energetické výdaje a je velmi selektivní pro určité látky, jako jsou soli, aminokyseliny a určité proteiny, všechny rozpustné ve vodě.

Tento proces, který se vyskytuje v několika buňkách, je pro medicínu velmi důležitý: další studie může umožnit léčbu buněčných skupin látkami, které obecně nepronikají do cytoplazmatické membrány (zředí se v roztoku obsahujícím pinocytóza, jako je albumin, způsobující, že látka sleduje albumin do buňky a plní tam svoji funkci).