Články

Endocytóza (pokračování)


Fagocytóza

Tento proces je velmi podobný pinocytóze, jediným rozdílem je, že materiál obklopený membránou není naředěn.

Zatímco pinocytóza je proces společný téměř všem eukaryotickým buňkám, mnoho buněk patřících k mnohobuněčným organismům nevykonává fagocytózu, ale jsou vytvářeny specifickými buňkami. U protistů je fagocytóza často jednou z forem příjmu potravy.

Bílé krvinky používají tento proces k obklopení cizích materiálů, jako jsou bakterie nebo dokonce poškozené buňky. Ve fagocytární buňce jsou cytoplazmatické enzymy vylučovány do žlučníku a degradují materiál na neškodnou formu.