Informace

Endocytóza (pokračování)


Zprostředkovaná endocytóza

Pokud je membránová inaginace vyvolána vazbou konkrétní látky ke specifické složce membrány, jedná se o proces zprostředkované endocytózy a nazývá se tato složka receptoru.

Pro vstup do buňky tímto způsobem je nezbytné, aby membrána měla receptory specifické pro danou látku.

Tento mechanismus je používán mnoha viry (jako je například HIV) a toxiny k proniknutí do buňky, protože v průběhu času se vyvinula komplementarita s receptory.

Tento proces je také důležitý pro medicínu, protože byl zaveden do léčiv používaných k ničení fragmentů nádorových buněk, které se vážou na specifické membránové receptory buněk, které mají být zničeny.