Komentáře

Centioly


Centrioly jsou organely ne obalené membránou a účastnit se procesu buněčného dělení.

Ve složitých houbových buňkách, vyšších rostlinách (gymnospermech a angiospermech) a hlístech neexistují žádná střediska. Jsou přítomny ve většině živočišných buněk, řas a nižších rostlin, jako jsou mechorosty (mechy) a pteridofyty (kapradiny).

Strukturálně, sestává z celkem devíti trio proteinových mikrotubulů, které jsou uspořádány ve válci.

V období před buněčným dělením se replikují samy., poté migrace na opačné póly buňky.

Jedním z kroků, které musí celulární továrna podniknout, je výstavba nových továren, tj. Jejich množení. To zahrnuje předchozí zpracování řady proteinových skafoldů, takzvaného dělených vřeten, vytvořených četnými vlákny mikrotubulů.

Ačkoli tyto mikrotubuly nepocházejí od středů, ale spíše z oblasti buňky známé jako centrosom, je jejich účast na procesu dělení živočišných buněk běžná.

Již ve vyšších rostlinných buňkách, protože neexistují středy, dochází k jejich množení bez nich.