Komentáře

Střední vlákna


Mezilehlá vlákna jsou tak pojmenována, protože mají střední průměr - asi 10 nm - relativně k ostatním dvěma typům proteinových filamentů.

V buňkách lemujících vnější vrstvu pokožky je a nazývá se velké množství typu středního vlákna keratin. Jednou z rolí tohoto vlákna je zabránit tomu, aby se buňky této tkáně oddělily nebo protrhly například natažením.

Kromě rozptýlení uvnitř buněk, jejich aktivace, molekuly keratinu podporují "vazbu" mezi nimi v určitých bodech, což zajišťuje stabilitu tkáně v případě působení jakéhokoli externího činidla, které se je snaží separovat. Tento papír je podobný železným tyčím, které se používají při konstrukci betonového sloupu. Ostatní buňky mají značné množství dalších intermediárních filamentů. To je případ složek pojivové tkáně a neurofilamentů, které se nacházejí v nervových buňkách.

Abstraktní