Komentáře

Původ mitochondrie


Všechny mitochondrie vznikají z reprodukce další mitochondrie.

Když se buňka rozdělí, její mitochondrie se rozdělí na dvě zhruba ekvivalentní skupiny, které jsou umístěny na obou stranách cytoplazmy.

Na konci rozdělení je každá skupina v dceřiné cele. Později, jak buňky rostou, se mitochondrie duplikují a rostou, čímž se obnoví původní číslo.

Spermie mitochondrie pronikají vajíčkem během oplodnění a poté degenerují, takže mitochondrie přítomné v vajíčkové buňce pocházejí výhradně od matky. Ovální mitochondrie, které se množí pokaždé, když se buňka rozmnoží, jsou předky všech, mitochondrie přítomné v našich buňkách.

Mnoho vědců je přesvědčeno, že mitochondrie jsou potomci primitivních prokaryotních bytostí, které se kdysi usadily v cytoplazmě prvních eukaryotických buněk. Důkazy podporují tuto hypotézu, jako je skutečnost, že mitochondrie mají více genetického materiálu připomínajícího bakterie než s eukaryotickými buňkami, ve kterých se nacházejí.

Totéž platí pro stroje na syntézu proteinů: mitochondriální ribozomy jsou velmi podobné bakteriálním bakteriím a docela se liší od ribosomů v cytoplazmě eukaryotických buněk.