Články

Glycocalix


Pokud bychom izolovali buňku od našeho těla, všimli bychom si, že je obklopena nějakým druhem pletivo vyrobené z volně propletených molekul uhlohydrátů (uhlohydrátů).

Tato síť chrání buňku jako oděv: je to glycocalyx (z řečtiny glykys, sladké, cukrové a latinské kalich, shell wrap).

Pro glykokalyx bylo navrženo několik funkcí. Předpokládá se, že kromě toho, že ochrana před fyzickou a chemickou agresí z vnějšího prostředí, působí jako retence živin a enzymůudržováním vhodného mikroprostředí kolem každé buňky. Dává buňkám schopnost se navzájem poznat, protože různé buňky mají glycocalyx tvořený různými glycidy a stejné buňky mají glycocalyx tvořené stejnými glycidy.