Informace

Nukleové kyseliny: buněčná kontrola


Nukleové kyseliny jsou makromolekuly chemické povahy tvořené nukleotidy, skupinou fosforu (fosfát), glycidem (monosacharid / pentózy) a dusíkatou bází, které tvoří genetický materiál obsažený v buňkách všech živých bytostí.

Nukleové kyseliny, přítomné v jádru eukaryot a rozptýlené v prokaryotní hyaloplasmě, mohou být dvou typů: kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina ribonukleová (RNA), které se týkaly mechanismu buněčné metabolické kontroly (fungování buněk) a dědičného přenosu charakteristik.