Články

RNA: Simple Chain


Molekuly RNA jsou tvořeny sekvencí ribonukleotidů a tvoří jeden řetězec (řetězec).

Existují tři základní typy RNA, které se liší molekulovou hmotností: ribozomální RNA, představovaná rRNA (nebo rRNA); messengerová RNA, reprezentovaná mRNA (nebo mRNA) a nosná RNA, reprezentovaná tRNA (nebo tRNA).

  • Ribozomální RNA je nejvyšší molekulová hmotnost a hlavní složkou ribozomu, organoid související se syntézou proteinu v buňce.
  • Poselská RNA má střední molekulovou hmotnost a při syntéze proteinů působí společně s ribozomy.
  • Nosná RNA je nejlehčí ze tří a nabitá transportem aminokyselin, které budou použity při syntéze proteinů.