Informace

Překlad: Syntéza proteinů


Překlad je název používaný k označení procesu syntézy proteinů. Vyskytuje se v cytoplazmě za účasti mimo jiné RNA a aminokyselin.

Kdo se podílí na syntéze proteinů?

Cistron (gen) je segment DNA, který obsahuje informace pro syntézu polypeptidu nebo proteinu. Produkovaná RNA, která obsahuje transkribovanou sekvenci DNA dusíkaté báze, je messengerová RNA.

V cytoplazmě to bude jedna ze zúčastněných složek syntézy proteinů, spolu se dvěma dalšími typy RNA, všechny jednovláknové a produkované stejným postupem, jaký je popsán pro messengerovou RNA:

Ribozomální RNA, rRNA. Když jsou rRNA spojeny s proteiny, vytvoří ribozomy, orgány odpovědné za čtení zprávy obsažené v messengerové RNA;

Nosné RNA, tRNA. Takzvané, protože budou odpovědné za transport aminokyselin na místo, kde bude probíhat syntéza proteinů vedle ribozomů. Jsou to malé jednovláknové molekuly RNA, z nichž každá obsahuje asi 75 až 85 nukleotidů. Každý řetězec tRNA je zkroucený o sobě a získává aspekt viděný na obrázku níže.

V každém transportéru vynikají dvě oblasti: jedna je místem, kde bude připojena aminokyselina, která má být transportována, a druhá odpovídá komplementárnímu triu bází (nazývaným anti-kodon) tRNA, které se vejdou do odpovídajícího kodonu mRNA.

Anticodon je základní trio tRNA, komplementární k mRNA kodonu.