V detailu

Knihovna


Knihovna (z řečtiny karyon, jádro a Theke, obal, rámeček) je obal tvořený dvěma lipoproteinovými membránami, jejichž molekulární uspořádání je podobné ostatním buněčným membránám.

Mezi těmito dvěma membránami je úzký prostor zvaný perinukleární dutina. Vnější strana knihovny v některých částech komunikuje s endoplazmatickým retikulem a často má na svém povrchu ribozomy. V tomto případě je prostor mezi dvěma nukleárními membránami pokračováním vnitřního prostoru endoplazmatického retikula.

Póry knihovny

Knihovna je propíchnuta tisíci póry, kterými určité látky vstupují a opouštějí jádro.

Jaderné póry jsou víc než pouhé otvory. V každém póru je složitá proteinová struktura, která funguje jako ventil, otevírá se pro průchod určitých molekul a poté se uzavírá. Tímto způsobem může knihovna řídit vstup a výstup látek.

Vnitřní tvář knihovny je jaderná lamina, podpůrná proteinová síť. Jaderná lamina se účastní fragmentace a rekonstrukce knihovny, jevů, které se vyskytují při dělení buněk.