Brzy

Meióza


Na rozdíl od mitózy, kde se například diploidní buňka dělí na dvě diploidní buňky (rovníkové dělení), je meióza typem buněčného dělení, kde diploidní buňka produkuje čtyři haploidní buňky, což je důvod, proč je redukční dělení.

Skutečností, která posiluje reduktivní charakter meiózy, je to, že ačkoli to zahrnuje dvě po sobě jdoucí fáze buněčného dělení, chromozomy se duplikují pouze jednou během mezifáze - období předcházející mitóze i meióze. Na začátku interfáze nejsou chromatinová vlákna duplikována. Později, ještě v této fázi, dochází k duplicitě, přičemž každý chromozom ponechává dva chromatidy.

Různé fáze meiózy

Snížení počtu chromozomálních buněk je důležitým faktorem pro zachování chromozomální dávky druhu, protože jako meiosis gametes tvoří polovinu chromozomální dávky. Po oplodnění, tj. Setkání dvou gamet, se obnoví počet chromozomů druhu.

Můžeme studovat meiózu ve dvou krocích, oddělených krátkým intervalem zvaným intercineze. V každém kroku najdeme fáze studované v mitóze, tj. profase, metafáze, anafáze a telophase.

Předpokládejme, že buňka 2n = 2 a poté studujeme hlavní události meiózy v této buňce.