Brzy

Meióza II (druhá meiotická divize)


Prophase II - každá ze dvou dceřiných buněk má pouze jednu šarži duplicitních chromozomů. V této fázi se středy opět duplikují a buňky, ve kterých byla knihovna vytvořena, se začnou rozpadat.

Metafáza II - Stejně jako v mitóze jsou chromozomy připojeny centromérou k vřetenovým vláknům, která se odchylují od obou pólů.

Anafáza II - Dochází k duplicitě centromerů, teprve nyní se sestry chromatidů oddělují (vzpomínají na mitózu).

Telophase II a cytokineze - Na konci telopházy II se jádra reorganizuje. Cytokinéza odděluje čtyři dceřiné haploidní buňky, tj. Bez homologních chromozomů a polovinou počtu chromozomů vzhledem k buňce iniciující meiózu.