V detailu

Gametogeneze


Gametogeneze je proces, při kterém jsou gamety produkovány v organismech vybavených sexuální reprodukcí. U zvířat se gametogeneze vyskytuje v pohlavních žlázách, orgánech, které také produkují pohlavní hormony, které určují charakteristiky, které odlišují muže od žen.
Zásadní událostí gametogeneze je meióza, která snižuje množství buněčných chromozomů na polovinu, což vede k haploidním buňkám. Při oplodnění fúzí dvou haploidních gamet rekonstituuje charakteristické diploidní číslo každého druhu.
V ojedinělých případech se meioza nevyskytuje během formování gamety. Známým příkladem jsou včely: pokud vajíčko není oplodněno žádným spermatem, vyvine se v po sobě jdoucí mitózy, což má za následek embryo, ve kterém jsou všechny buňky haploidní. Toto haploidní embryo bude tvořit muže.

Vývoj gamety bez oplodnění se nazývá parthenogeneze. Pokud je vajíčko oplodněno, dá embryo 2n samici.
Obecně řečeno, mužská gametogeneze (nebo spermatogeneze) a ženská gametogeneze (ovogeneze nebo ovulogeneze) postupujte podle stejných kroků. Budeme studovat každou z nich níže.