Informace

Metafáza - střední fáze (gól = střední)


V této fázi chromozomy dosáhnou své maximální spirály, zkrátí se a nacházejí se v rovníkové oblasti buňky.

Na samém konci metafázy a na začátku anafázy dochází k duplicitě centromerů.