Komentáře

Úrovně organizace lidského těla


V našem těle je mnoho typů buněk s různými tvary a funkcemi. Buňky jsou organizovány do skupin, které „pracující“ integrovaným způsobem vykonávají určitou funkci společně. Tyto buněčné skupiny jsou tkáně.

Tkáně lidského těla lze rozdělit do čtyř hlavních skupin: epiteliální tkáň, pojivová tkáň, svalová tkáň a nervová tkáň.

Epitelová tkáň

Buňky epiteliální tkáně jsou velmi blízko u sebe a mezi nimi nejsou téměř žádné látky, které by vyplňovaly prostor. Tento typ tkaniny má hlavní funkci pro zakrytí a ochranu těla. Tvoří epidermis, nejvzdálenější vrstvu kůže a vnitřně potahuje orgány, jako jsou ústa a žaludek.

Epitelová tkáň také tvoří žlázy - struktury složené z jedné nebo více buněk, které vytvářejí určité druhy látek v našem těle, jako jsou hormony, zažívací šťávy, slzy a pot.