Informace

Orgány


Tkáně se také shlukují v našem těle. Seskupení interakčních tkání tvoří orgán.

Například žaludek je orgánem lidského těla. V něm můžeme mimo jiné rozpoznat přítomnost epiteliální a svalové tkáně.

Schéma ukazující různé orgány našeho těla

Systémy

Různé orgány interagují v lidském těle a vykonávají v těle určitou funkci. Tato sada přidružených orgánů tvoří systém.

Například trávicí systém člověka působí při přijímání potravy. Tento systém je tvořen ústy, hltanem, jícnem, žaludkem, tenkým střevem a tlustým střevem. Kromě těchto orgánů zahrnuje lidský trávicí systém připojené žlázy, jako jsou slinné žlázy, pankreas a játra. Systémy pracují integrovaným způsobem a tato integrace je rozhodující pro udržení zdraví organismu jako celku a následně i života.

Schéma dýchacího systému.

Zkrátka

V našem těle je možné identifikovat různé úrovně organizace, které působí v životně důležitých procesech. Tuto organizaci můžeme shrnout pomocí následujícího schématu:

Buňky -> tkáně -> orgány -> systémy -> organismus