V detailu

Vůně


Můžeme hádat, co je v troubě, pouze podle vůně, kterou cítíme ve vzduchu v kuchyni. To je čich.

Částice z potravin, tekutin, květin atd. dosáhnout našeho nosu a rozpustit se ve tkáňové výstelce vnitřní střechy nosní dutiny čichová sliznice. Tam jsou informace transformovány, aby mohly být provedeny, prostřednictvím čichový nerv, do mozku, kde bude dekódován.

Schopnost našeho čichu je významná. Můžeme rozlišit tisíce různých pachů a identifikovat silně vonící látky, i když jsou velmi zředěné. Pokud jde o čich jiných zvířat, nelze naše považovat za jedno z nejrozvinutějších. Například pes má mnohem jemnější čich.