Komentáře

Protostomados a deuterostomas


Blastopora může vyvolat ústa nebo řiť. Když vyvolá pouze ústa nebo ústa i konečník, zvířata se nazývají protostomie (proto = první). To je případ červů, měkkýšů a členovců.

Když blastopora způsobí řiť, jsou zvířata volána deuterostomie (deutero = později). To je případ ostnokožců a strunatců.

Organogeneze amfioxu

Třetím stadiem embryonálního vývoje je organogeneze, která se vyznačuje diferenciací orgánů od embryonálních letáků vzniklých při gastrulaci. Následující schéma představuje časnou fázi organogeneze: neurulace. Po neurulaci se embryonální letáky nadále diferencují, což vede ke specializovaným dospělým tkáním.

Od ektodermu se odlišuje nervová trubice, která se nachází uvnitř nervového kanálu. Endoderm vede k zažívacímu traktu. Mesoderm způsobuje somity a notochord. Somiti jsou laterálně uspořádané buněčné bloky na zadní straně embrya a notochord je masivní struktura umístěná těsně pod nervovou trubicí.

Mezoderm vymezuje dutiny zvané celomas.