V detailu

Celomato, acelomao a pseudocelomao zvířata


Zvířata, která mají cheloma, se nazývají cheloma.

Všechny akordy jsou chelomované, stejně jako měkkýši (slimáci, ústřice), annelids (žížaly) a ostnokožci (hvězdice, mořští ježci).

Existují triblastická zvířata, ve kterých mezoderm vymezuje jednu část dutiny, druhá část je vymezena endodermou. Tato zvířata se nazývají pseudocelomados, protože celoma je pravdivá pouze tehdy, je-li zcela pokryta mesodermem. Toto je případ nematod, jejichž nejznámějším zástupcem je škrkavka (Ascaris lumbricoides), parazit lidského střeva.

U některých zvířat je jedinou dutinou, která se v embryi tvoří, archenter, takže se jim říká zrychlené.

Následující schéma ukazuje schematické průřezy v organismech acelomata, pseudocelomata a chelomato: