V detailu

Srovnávací anatomie


Křídlo ptáka, přední ploutev delfína a rameno muže, i když velmi odlišné, mají velmi podobnou strukturu kostí a svalů.

Podobnost lze vysvětlit předpokládáním, že tyto bytosti měly společné předky, od nichž zdědily základní rovinu struktury těla.

Evoluční příbuznost mezi ptáky a savci například vysvětluje podobnosti mezi vnitřními orgány těchto zvířat. Srdce a oběhový a nervový systém jsou mimo jiné tvořeny stejnými základními částmi.

Embryonální podobnosti

Podobnosti mezi embryi určitých skupin zvířat jsou dokonce větší než podobnosti zjištěné u dospělých forem. Například je obtížné odlišit mladá embrya od ryb, žab, želv, ptáků a lidí, kteří patří do skupiny obratlovců. Tuto podobnost lze vysvětlit zohledněním skutečnosti, že během embryonálního procesu je nastíněna základní strukturální rovina těla, kterou všichni zdědili od společného předka.

Homologické orgány nebo struktury

Některé orgány nebo struktury se vyvíjejí velmi podobně v embryích všech obratlovců. Jsou to homologní orgány. Ačkoli mají stejný embryonální původ, homologní orgány mohou mít různé funkce, například lidskou paži a křídlo ptáka.

Podobné orgány nebo struktury

Pokud dva orgány nebo struktury plní stejnou funkci, ale mají odlišný embryonální původ, nazývají se analogy. Křídla ptáků a hmyzu jsou například podobná: obě slouží k létání, ale jejich embryonální původ je zcela odlišný.