Informace

Pasteurovy experimenty


Pouze kolem roku 1860, s experimenty prováděnými Louis Pasteur (1822 - 1895) bylo definitivně prokázáno, že mikroorganismy pocházejí z jiných již existujících mikroorganismů.

Pasteurovy experimenty jsou popsány a nastíněny na následujícím obrázku:

Nepřítomnost mikroorganismů v lahvičkách „krku labutí“ zůstala neporušená a jejich přítomnost v lahvičkách, jejichž „krk“ byl zlomen, ukazují, že vzduch obsahuje mikroorganismy a když přicházejí do styku s výživnou a sterilní balónkovou tekutinou. , vyvíjejí se. V neporušené baňce nemohou tyto mikroorganismy dosáhnout výživné a sterilní tekutiny, protože jsou zachyceny ve „filtru“ tvořeném kapičkami vody, které se během chlazení objevují na krku balónku. V lahvičkách, ve kterých je zlomen krk, tento „filtr“ přestává existovat a vzdušné mikroby mohou přijít do styku s výživnou tekutinou, kde najdou vhodné podmínky pro svůj vývoj a množení.

Od té doby vědci všeobecně přijímají hypotézu o biogenezi.