Články

Srdeční pohyby: systole a diastole


Komorová kontrakce je známá jako systole a v tom dochází k vyprázdnění komor. Komorová relaxace je známá jako diastole a právě v této fázi přijímají komory srdeční síň.

Komorová kontrakce pak tlačí krev do plicních a aortálních tepen, jejichž polo půlární ventily (tři půlměsíční membrány) se otevírají, aby krev mohla procházet. Jakmile jsou uvnitř těchto cév, návratu krve (refluxu) do komor z aorty a plicních tepen je zabráněno náhlým uzavřením těchto stejných ventilů.