Komentáře

Sliny a peristaltika


A amyláza slin štěpí škrob a další polysacharidy (jako je glykogen) a redukuje je na maltosové (disacharidové) molekuly.

Soli, ve slinách, neutralizují kyselé látky a udržují mírně kyselé pH v ústech (6, 7), ideální pro působení ptialinu. Jídlo, které se stane bolusem potravy, je tlačeno jazykem na dno hltanu a je posláno do jícnu, řízeno peristaltické vlny (jak je znázorněno na obrázku níže), cesta mezi jícnem trvá 5 až 10 sekund.

Peristaltikou se můžete obrátit vzhůru nohama a přesto vaše jídlo dosáhne střeva.

Mechanismus uzavírání hrtanových kopů, zabraňující vstupu potravin do dýchacích cest. Když kardia (svalový prsten, svěrač) uvolňuje, umožňuje potravě proniknout do žaludku.