Brzy

Smyslové orgány


Existuje několik způsobů, jak klasifikovat smyslové orgány. Jeden z nich bere v úvahu umístění podnětů:

  • Kontaktní přijímače: informovat o podnětech, které ovlivňují povrch organismu. Tento typ zahrnuje tlakové přijímače (hmatové), termální (termoreceptory) a chemikálie (chemoreceptory);
  • Přijímače vzdálenosti: informovat o podnětech, které se vyvíjejí, aniž by byly v přímém kontaktu s organismem: světlý zvuk a nějaké chemikálie (vůně)
  • Proprioceptory: ti, kteří poskytují informace o samotném těle (rovnováha, držení těla, bolest atd.).

Pokud jde o proprioceptory, je důležité si pamatovat existenci takových receptorů u obratlovců a bezobratlých.

Obraťte se na přijímače

Tvoří je rozptýlené nebo lokalizované buňky, které dostávají měrný, tepelný a chemický podnětposláním do vyšších center velení organismu.

A jazyk Mnoho obratlovců má skupiny buněk uspořádaných podle chuti (nebo chuti) papil, odpovědných za rozpoznávání chuti určitých látek, zjevně ve vodném roztoku.