Informace

Hermafroditismus


Hermafroditismus je dosud málo známá sexuální anomálie, která představuje morfologickou a fyziologickou poruchu pohlavních gonád jedince, která současně projevuje strukturu tkáně varlat a vaječníků.
Podle karyotypové analýzy je známo, že není to genetický syndrom (mono nebo halosomická trizomie), vztahující se k pohlavním chromozomům X nebo Y. Může však být spojena s výskytem dyspermie, s normálním oplodněním (spermie a oocyty druhého řádu - vejce) a jiným anomálním paralelním oplodněním (spermie a globule). polární - nediferencované vejce, teoreticky neaktivní).

Tendence hermafroditismu je zjevným vnějším aspektem mužských genitálií, když spolu existují varle a vaječníky. V jiných situacích, s dvěma ovotetis a gonádami, má genitálie ženský aspekt.
Jednotlivci s touto anomálií samozřejmě odhalí pouze hermafroditismus během puberty a při objevení vyvolávají psychosociální poruchy.
V závislosti na zjevném anatomickém typu může období tělesného zrání v důsledku hormonálních podnětů začít: menstruační proces, jakož i gynekomastie (růst prsu) u jedinců vychovaných, jako by to byli muži; a menstruační selhání, růst klitorisu a vzhled vlasů u jedinců vychovaných jako ženy.