Informace

Sex dědičnost


Obvykle jsou případy dědičnosti spojené s pohlavím klasifikovány podle pozice obsažené v genech v pohlavních chromozomech. Za tímto účelem je rozdělte na regiony:

A homologní část chromozomu X má geny, které odpovídají genům homologní část Y chromozomu. Proto jsou v těchto oblastech mezi X a Y alely. Geny heterologní části chromozomu X se neshodují s geny heterologní části chromozomu Y. Proto v těchto oblastech nejsou žádné alely, pokud se chromozom X páruje s chromozomem Y.

Dědičnost spojená s pohlavím je ta, která je určena geny lokalizovanými v heterologní oblasti chromozomu X. Protože ženy mají dva chromozomy X, mají dvě z těchto oblastí. Protože muži, protože mají pouze jeden chromozom X (protože jsou XY), mají pouze jeden z každého genu. Recesivní gen přítomný na lidském X-chromozomu se projeví, protože neexistuje žádná dominantní alela, která by bránila jeho expresi.

U lidského druhu. Hlavní příklady dědičnosti spojené se sexem jsou následující.

Barevná slepota

Je to relativní neschopnost rozlišit určité barvy, které v jejich klasické podobě často způsobují záměnu mezi zelenou a červenou.

Je to porucha způsobená recesivním genem umístěným v heterologní části chromozomu X, gen. Xdzatímco jeho dominantní alela XD určuje normální vidění.

Genotypní žena XDXdAčkoli má gen pro barevnou slepotu, neprojevuje nemoc, protože se jedná o recesivní gen. Říká se jí dopravce od genu k barevné slepotě. Genotyp muž XdYpřestože má gen Xd v jedné dávce projevuje nemoc nepřítomností dominantní alely schopné zabránit recesivní genové expresi.

Genotyp Fenotyp
XDXD normální žena
XDXd normální žena nosič
XdXd barvoslepá žena
XD Y normální člověk
Xd Y barvoslepý muž

Muž XdY není to ani homozygotní ani heterozygotní: je to recesivní hemizigotokvůli dvojici genů má pouze jeden. Genotyp muž XDY é dominantní hemizigoto.

Pokud dokážete dokonale rozlišit číslo 74 mezi kuličkami na obrázku výše, nejste barvoslepí.