Články

Hustá pojivová tkáň


V husté pojivové tkáni převládá fibroblasty a kolagenová vlákna.

V závislosti na tom, jak jsou tato vlákna uspořádána, lze tuto látku klasifikovat různými způsoby, jak uvidíme níže.

Klasifikace:

  • nemodelované: vytvořené propletenými kolagenovými vlákny, uspořádanými do svazků, které nemají pevnou orientaci, což propůjčuje pevnost a elasticitu. Tato tkáň tvoří skořápky různých vnitřních orgánů a také tvoří dermis, pojivovou tkáň kůže;

  • vzorované: vytvořené kolagenovými vlákny uspořádanými ve svazcích s pevnou orientací, které dávají textilním vlastnostem vyšší pevnost v tahu než vlastnosti netvarovaných a sypkých látek; Vyskytuje se v šlachách, které spojují svaly s kostmi, a v vazech, které spojují kosti navzájem.