Informace

Slovník - písmena X / Y / Z


X - Chromozom X. Chromozom, který u savců určuje tvorbu ženských pohlavních charakteristik. Pro formaci žen potřebujete pár XX. (viz Y).

Xanthophyll - Žlutý pigment, který se vyskytuje v rostlinách, člen skupiny karotenoidů.

Xerophytmia - Proces suchosti a ulcerace průhledné rohovky oka, obvykle způsobený nedostatkem vitamínu A, který může vést k částečné nebo úplné slepotě.

Xylem - Nebo dřevo. Tkáň zodpovědná za provádění surové mízy rostlin tracheofytů.

Y - Chromozom Y: Chromozom, který u savců určuje tvorbu mužských pohlavních charakteristik. Pro výcvik mužů potřebujete pár XY. (viz X)

Zygote - Vejce nebo zygota je název buňky vytvořené po fúzi mužských gamet. Viz kardiogram.

Zooplankton - skupina zvířat, obvykle mikroskopických, která se vznášejí ve vodních ekosystémech a která, i když mají vlastní pohyby, nejsou schopna překonat proudy.

Zonula adherens - Viz střední křižovatka.

Zonula okluzi - Viz úzká křižovatka.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z